U bent bezoeker nr:
1078
Hoogtevrees
Fobische Rijangst
Invoegangst

NIEUWE INZICHTEN OVER HOOGTEVREES
EN HOE JE DIE DAARMEE GEMAKKELIJKER EN SNELLER OVERWINT

De onderstaande informatie is mede gebaseerd op de resultaten van veel wetenschappelijk onderzoek
van de werking van ons brein en de neuropsychologie

Weet u dat mensen met hoogtevrees bijna dwangmatig de diepte in kijken?

Weet u dat zij dat onbewust doen om te checken hoe ‘gevaarlijk diep’ het wel is?

Weet u wat er daardoor in hun brein automatisch in gang wordt gezet?

Weet u hoe dit bij mensen zonder hoogtevrees anders functioneert?

Weet u dat ieder mens in staat is dit zelf bewust anders te gaan aansturen in zijn brein
en zo gemakkelijker en sneller zijn hoogtevrees weet te pareren?

SAMENVATTING

Bij ruimtelijke angsten zoals hoogtevrees blijken niet alléén de gedeelten van ons brein die bij ons angstgevoel (amygdala) en bij onze angstgedachten betrokken zijn de dienst uit te maken, maar evenzeer de gedeelten van ons brein waarin tegelijkertijd ruimtelijke processen van oriëntatie en van beweging plaats vinden: de ruimtelijke mentale representaties. Die mentale representaties blijken bij mensen in situaties van hoogtevrees uitgesproken anders te zijn dan bij mensen zonder hoogtevrees in diezelfde situaties.  En juist die mentale representaties zoals die bij hoogtevrees automatisch ontstaan als gevolg van de angst, blijven die angst volcontinu voeden: waardoor het overwinnen daarvan meestal een nogal moeizaam, tijdrovend en belastend traject is.

Eenvoudig gezegd: het grote verschil tussen mensen die hoogtevrees hebben en die dat niet hebben, is dat de eersten ‘in hun hoofd’ direct onderweg gaan naar die diepte zodra die in hun blikveld komt of zich dat voorstellen alleen al als ze aan die diepte denken, terwijl de laatsten bij de aanblik van die diepte ‘in hun hoofd’ blijven waar ze nu zijn.

Modern fMRI-onderzoek heeft echter onomstotelijk aangetoond dat wij op uiterst simpele wijze in staat zijn om zelf bewust die ruimtelijke processen in ons brein te programmeren op de wijze zoals wij die zelf willen, en dit zelfs dominant te laten zijn  boven de automatische programmering ervan door de angst. Precies dit fenomeen biedt mensen met hoogtevrees de geweldige mogelijkheid om hun  angst voedende ruimtelijke mentale representaties een stap voor te zijn en ze te vervangen door die van mensen zonder hoogtevrees in dezelfde situaties.
Met de juiste kennis is deze uiterst simpel aan te leren vaardigheid een veel effectievere sleutel om de hoogtevrees te overwinnen dan de meeste andere therapieën zoals cognitieve gedragstherapie en ‘uitdovingstherapie’, die de rol van ‘het ruimtelijk brein’ totaal veronachtzamen en zich alleen richten op de gedeelten van het brein met ons angstgevoel en onze angstgedachten. Met behulp van alle nieuwe kennis voegen wij het visuele aspect van uw gedrag via uw ogen naar en in uw brein toe aan de behandeling, zodat je zou kunnen spreken van visuele cognitieve gedragstherapie. En juist dat visuele aspect blijkt de cruciale sleutel te zijn voor een veel effectievere en minder belasting gevende (zelf)therapie.

Daar komt tegelijk nog een extra groot voordeel bij. Namelijk dat u daarmee voorkomt dat u zich duizeling, zweverig, onvast begint te voelen zodra u met dieptes geconfronteerd wordt en zo het gevoel krijgt daardoor  alleen al te kunnen vallen. Ik leg het u allemaal keurig uit in de zelfhulpgids, en hoe u zelf stapsgewijs kunt gaan ondervinden wat die visuele aanpak u te bieden heeft.

In plaats van lijdzaam de angst te moeten ondergaan vanaf die hoogte en te hopen op gewenning, gaat u nu zelf heel actief het heft in handen nemen met een heel gerichte bewuste kijk- en denkstrategie! Om daarmee gegarandeerd dezelfde mentale representatie en houvast in uw hoofd te creëren als mensen zonder hoogtevrees onbewust hebben.

Wat u in de zelfhulpgids  te lezen krijgt over de werking van hoogtevrees in ons brein en de praktische aanpak die daaruit logischerwijze volgt, zult u zeer waarschijnlijk nog nergens anders gelezen hebben.

WIE IS DIE JAN VOERMAN DAN WEL?

Maar het lijkt mij netjes mij eerst even aan u voor te stellen voordat ik het met u over die nieuwe inzichten ga hebben. Sinds 1987 ben ik als rij-instructeur én als ervaringsdeskundig oud-fobie patiënt bijna 30  jaar werkzaam geweest als behandelaar van autobestuurders met rijangsten, waaronder fobische rijangsten, paniekstoornissen en dergelijke.
Ook hoogtevrees, bijvoorbeeld op bruggen, fly-overs, dijken en dergelijke situaties speelt bij een aantal van hen een rol of vormt zelfs de hoofdmoot van het probleem.

Persoonlijk heb ik in de (les)auto ruim duizend mensen behandeld met fobische rijangsten, naast ook ruim duizend vrouwen met ‘gewone rijangst’.
Als u daarover meer wilt weten gaat u naar de website van RijRelaxed Nederland.

Let op: de hoogtevreesgids gaat niet alleen over hoogtevrees in de auto, maar zeker ook over hoogtevrees in allerlei andere situaties. Of het nou gaat om het bestijgen van een huishoudtrap, een ladder, het lopen op de galerij van een flat of smalle weggetjes langs een afgrond in de bergen, het systeem waarom het draait blijft in ons brein steeds hetzelfde. En dus ook de nieuwe strategie waarmee je een stuk gemakkelijker en sneller je hoogtevrees de baas kunt worden.

Hoogtevrees was slechts een deel van mijn eigen fobische historie. Zonder enige therapeutische hulp of medicatie overwon ik mijn fobische problemen en ook mijn hoogtevrees. Dit laatste met behulp van een toentertijd nog intuïtieve strategie welke op grond van de veel later beschikbaar gekomen kennis over de werking van ons brein de spijker op de kop bleek te slaan en waarmee ik de strategie nog verder kon verfijnen.
Durfde ik bij de gymnastiekles op de lagere school het touw niet hoger in te klimmen dan een halve meter (!) met mijn voeten van de grond, het wandrek idem en dito noch een vogelnestje te maken aan de ringen, draai ik er tegenwoordig met de juiste strategie mijn hand niet voor om de hoogte op te zoeken. De ladder op om zelfs de tweede verdieping te schilderen, het dak op tot de nok om de schoorsteen te inspecteren, of minder dan een meter van de rand van een 90 meter hoge loodrechte klif (zonder hek!) de zeehonden beneden op het strandje te filmen.

 Het grote verschil met andere methodes

Het grote verschil met de meeste andere methodes waarbij u moet gaan oefenen is dat u bij de nieuwe aanpak uzelf geen uur lang in lijdzaamheid aan de angstaanjagende situatie hoeft bloot te stellen in de hoop dat uw angst zal doven, maar dat u bij uw oefeningen actief en bewust aan de slag gaat op de manier die ik in de zelfhulpgids zal uitleggen. Daardoor hoeven oefeningen per keer ook geen zeeën van tijd in beslag te gaan nemen: 10-15 minuten per keer volstaat.
Sneller en bovendien minder angstaanjagend.

De Zelfhulpgids Hoogtevrees nu bestellen

Bestel dan nu de Zelfhulpgids Hoogtevrees over de nieuwe inzichten hoe uw brein u hoogtevrees bezorgt en over de effectieve strategie waarmee u in staat bent zonder enige hulp daarbij dit zelf te herprogrammeren.
Uiterlijk binnen 10 dagen na uw bestelling en betaling ontvangt u deze uiterst praktische gids per PostNL.

Let op: na het verzenden van uw bestelling met de Verzendknop ziet u de link van iDEAL, waarmee u direct betalen kunt.
Ook ontvangt u een emailbevestiging met daarin nogmaals de link naar iDEAL, die u gebruiken kunt als u niet direct al de link op de website heeft gebruikt.  Check ook uw SPAM-map s.v.p.!
Nadat u iDEAL gekozen heeft en daarna de bank, komt u in de beveiligde omgeving van iDEAL terecht via betaalprovider Mollie.
Uw bestelling wordt niet eerder geleverd dan na betaling. 

Problemen met bestellen:
bel op werkdagen 9.00 – 20.00 uur en spreek bij afwezigheid s.v.p. duidelijk in op: 06-57335594 of 06-55120854

BESTELLEN – KLIK HIER

Hierbij bestel ik de Zelfhulpgids Hoogtevrees: € 72,50

met gedurende 6 maanden na aanschaf het recht maximaal 2 maal via email vragen te stellen en daar antwoord op te krijgen.

BESTELLEN – KLIK HIER

Combinatie Fobische rijangst & Hoogtevrees bestellen voor € 125,00

met gedurende 1 jaar na aanschaf het recht van € 30,– reductie op de intake (reductie niet voor Haarlem).

Uw recht van teruggave binnen de in de Algemene Voorwaarden genoemde termijn van 14 dagen vervalt indien het zegel van de verzendenveloppe verbroken is. U heeft dan kennis kunnen nemen van de bijzondere inhoud en/of die kunnen kopiëren en heeft daarmee de koop definitief aanvaard. 

Indien u geen gebruik maakt van uw recht om binnen 6 maanden aan RijRelaxed Nederland vragen te stellen geeft dat geen recht op restitutie van (een deel van) de betaalde prijs. 

Indien de gids bij verzending zodanig beschadigd is dat u deze niet wilt accepteren sturen wij u geheel kosteloos een nieuw exemplaar toe. 

In alle gevallen gelieve dit eerst te melden via ons contactformulier, waarna wij u vertellen hoe te handelen.