U bent bezoeker nr:
259
Hoogtevrees
Fobische Rijangst
Invoegangst

Welkom op deze special over fobische rijangsten,
als aanvulling op de informatie die u al op de website van RijRelaxed Nederland hierover gelezen hebt.

Hier kunt u de praktische zelfhulpgids

aanschaffen om zelf aan de slag gaan, of als

voorbereiding op een stuk begeleiding bij

RijRelaxed Nederland.

Met in het voorwoord een aanbeveling van Dr. Lucas van Gerwen, als klinisch psycholoog, luchtvaartpsycholoog
en directeur van de internationaal gerespecteerde Stichting VALK
eveneens een sterk praktijkgericht georiënteerd angstbestrijder:

“Ervaring van 25 jaar in dit vak is natuurlijk heel zinvol maar wat mensen echt over de brug helpt is de gedrevenheid en passie dit vak goed uit te willen voeren.
Dit met name sprak mij bij Jan aan. Door de enthousiaste reacties van de cliënten die hij heeft mogen helpen, begreep ik dat Jan echt een man is van de praktijk.”

Bent u hier rechtstreeks terechtgekomen zonder de RijRelaxed-website te hebben bezocht?
Lees dan beslist éérst de inleidende informatie aldaar, waarna u hier weer terugkeert voor dit vervolg! Daarmee voorkomt u wellicht dat niet alles in deze special duidelijk is of dat u dit leest terwijl u feitelijk geen fobische rijangst maar een andere vorm van rijangst blijkt te hebben.

FOBISCHE RIJANGST:

BIJNA NOOIT ALLEEN EEN

PSYCHISCH EN EMOTIONEEL

PROBLEEM

Beschouwen wij het orgaan waarin de kern van de processen plaatsvinden die in hoge mate bepalend zijn voor rijangst, dus voor het rijden en voor de angst, dan is het eigenlijk bijzonder onlogisch als je de processen in het brein die bepalend zijn voor het rijden bij je theorievorming over het probleem en bij je behandeling ervan volledig negeert en je eenzijdig stort op de processen in het brein die bepalend zijn voor de angst: de angstgevoelens en de angst- , paniek- of dwanggedachten, en de daaraan gekoppelde lichamelijke manifestaties van de angst.

Tóch heb ik in mijn 25 jarige praktijk van behandeling van fobische rijangsten van alle mij bekende andere behandelaars ervaren dat zij de processen van het rijden in het brein van de angstige bestuurder per definitie buiten beschouwing laten, of het nou om psychologen, psychiaters, verkeerscounselors of zich in rijangst gespecialiseerd noemende rij-instructeurs gaat. De patiënt of cliënt heeft toch het rijbewijs en vaak jarenlange rijervaring, is ongetwijfeld de gedachte, dus dáárin zit het hem toch niet?
Dat combinatiegevoel van controleverlies over zichzelf en over de auto komt toch alleen maar vanuit een stuk psychisch  disfunctioneren?

Maar bij heel nauwkeurige observaties en terugkoppeling naar mijn bijna duizend cliënten in 25 jaar van succesvolle rijfobiebehandeling werd het mij vrijwel vanaf het begin al duidelijk dat de angst en de paniek voor controleverlies slechts gedeeltelijk geïnitieerd wordt vanuit het psychische deel. Steeds duidelijker werd dat de  gedeelten in ons brein die bepalend zijn voor het bewegen door de ruimte (‘het ruimtelijk brein’ noem ik die delen hierna gemakshalve)   eveneens een flinke duit in het zakje doen van het gevoel van controleverlies . Dit in het bijzonder bij hogere snelheden en/of in ruimtelijk bijzondere situaties zoals hoogtes, engtes of juist weidsheid, en dergelijke.

Gaandeweg weg werd het mij niet alleen duidelijk dat de cliënt in de voor hem of haar beangstigende situaties in dat ‘ruimtelijk brein’  opeens héél anders begint te functioneren dan in andere niet beangstigende situaties of dan vroeger toen de fobie er nog niet was. Ook werd het mij gaandeweg helder hoe een door angst beïnvloed ‘ruimtelijk brein’ nou precies anders werkt tijdens de beweging, en dat juist die zwaar tekortschietende werking óók verantwoordelijk is voor de gevoelens van controleverlies en dergelijke sensaties en daarmee het psychisch geïnitieerde gevoel van controleverlies bevestigt en nog verder versterkt! Dit inclusief sensaties van zweverigheid, duizeligheid, onscherp gaan zien, gevoelens van onwerkelijkheid  en dergelijke, welke bij velen in meer of minder sterke mate de kop blijken op te steken.

Let wel: ik heb het niet over de kennis van het autorijden zoals die bekend is bij ervaren autobestuurders en nog meer bij rij-instructeurs, maar over de diepere processen in ons brein die onze beweging meestal geheel onbewust plannen, aansturen en checken en die ons van daaruit in meerdere of juist mindere mate een gevoel van controle en veiligheid kunnen geven.

Er per definitie vanuit gaan dat de sensaties van controleverlies en dergelijke uitsluitend het gevolg zouden zijn van de angstprocessen tussen de oren en in het lijf blijkt aldus de alom aanwezige grote misvatting te zijn, waardoor de behandeling van fobische rijangsten zich steevast op het moeizaamst aan te pakken gedeelte van het probleem  richt (de psyche) en het minst moeilijke deel (het tegelijkertijd ernstige disfunctioneren van ‘het ruimtelijk brein’) ongemoeid laat voortbestaan, waarmee dit vaak een taaie tegenwerkende en dus vertragende kracht blijft ondanks dat de behandelaar zich samen met zijn cliënt vol overgave in het psychische deel stort. Of dat nou gebeurt met een cognitieve therapie, met gedragstherapie, of met meer exotische richtingen die wij zelf overigens niet aanhangen en praktiseren zoals hypnose, NLP, en soms zelfs Bachbloesemtherapie, reïncarnatietherapie enzovoort.

EEN WERELD VAN NIEUWE KENNIS:

NU BESCHIKBAAR VOOR U!

Tijdens de traditionele intake van liefst 2½ uur nemen wij bij RijRelaxed Nederland na van u tot in detail te hebben kennisgenomen van uw individuele rijfobische probleem, de tijd om u tekst en uitleg te geven: over de rol die de technische disfunctionele processen in ons ‘ruimtelijk brein’  het psychische deel van de fobie verergeren en die het gevoel van controleverlies en bijkomende sensaties zo nog verder verhevigen. Ook vertellen we u hoe recent neurologisch- en breinonderzoek hiervoor steeds meer bewijs aandragen.
Maar wij vertellen u vooral ook waar het uiteindelijk om draait: hoe wij met onze wil zélf eenvoudig in staat zijn hierbij in te grijpen en dit aan te sturen, zodanig dat wij die processen in dat ruimtelijk brein dwingen om te verlopen zoals dat bij het rijden met een goed gevoel  behoort: zoals dat het geval was toen u het fobieprobleem nog niet had en zoals dat volautomatisch en onbewust gebeurt op andere plekken waarin u nog wel relaxed rijdt. Om daarmee in de daaropvolgende trainingen achter het stuur dit bewust te gaan ervaren. Te beginnen  in voor u niet beangstigende situaties, en vervolgens  stap voor stap dit bewust proberen te gaan handhaven in voor u beangstigende situaties.

NIEUW!

Het hele verhaal nu op schrift voor u beschikbaar.

Die hele uitleg inclusief de cruciale tips en strategieën voor achter het stuur die daaruit logischerwijze volgen,
en inclusief aanwijzingen waarmee u die zelf zou kunnen gaan uitproberen en oefenen,
is nu beschikbaar.

 Al onze unieke know how zoals u die waarschijnlijk nergens anders zult tegenkomen,
door Jan Voerman persoonlijk opgebouwd in 25 jaar intensief werken met bijna duizend fobische rijangstklanten,
samengebracht in één waardevol document.

Al deze unieke kennis voor u voor de prijs van € 89,00
Bovendien: als u binnen 1 jaar na aanschaf besluit toch een intake en eventueel trainingen te boeken,
krijgt u hiervan € 30,00 retour als korting op de beperkte intake van 2½  uur
(reductie niet van toepassing in Haarlem en Steenwijk)

Ook als u besluit elders dan bij RijRelaxed hulp te gaan zoeken is de aanschaf van deze enorme hoeveelheid aan kennis en practische tools beslist aan te bevelen,
die u elders bijna zeker nergens zo verteld zullen worden noch u daarmee gecoacht zult worden
achter het stuur .

KEUZE AAN U UIT DRIE MOGELIJKHEDEN

Keuze 1:  De traditionele intake zoals hierboven genoemd.
Bij de traditionele intake van 2½ uur kunt u uw probleem tot in detail met ons bespreken, inclusief specifieke persoonlijke zaken die er mogelijk toe doen. Daarna gaan wij u ons unieke verhaal inclusief alle praktische strategieën en tips achter het stuur uit de doeken doen, aangepast aan uw specifieke problematiek en behoeften. Desgewenst kunt u het schriftelijke verhaal erbij aanschaffen voor slechts € 59,–, als u het nog eens rustig zou willen nalezen of aan uw naaste(n) wilt laten zien. Blijft er nog tijd over, gaan we wennen aan onze auto met dubbele bediening en een beginnetje maken met de aanpak.
Daarna bent u vrij al dan niet één of meer trainingen met ons af te spreken.
Ga nu voor de contactgegevens voor het maken van een afspraak naar de website van RijRelaxed Nederland

Keuze 2: Eerst de schriftelijke kennis aanschaffen, zodat u kunt beoordelen of u dit aanspreekt en vervolgens als gedegen voorbereiding op de beperkte intake van 2½ uur die u daarna desgewenst kunt boeken.
Zo bent u een beperkt bedrag kwijt als de aanpak u onverhoopt toch geen vertrouwen zou blijken te geven, en heeft u de tijd en de rust u zo voor te bereiden op de beperkte intake waarbij bovendien meer tijd overblijft voor de aanpak in de auto. Het grote verhaal hoeven we u immers niet meer uit de doeken te doen.
Het geld dat u betaald heeft voor de schriftelijke kennis wordt daarbij op € 59,– na in korting gebracht op het intaketarief  mits dit binnen 1 jaar na aanschaf daarvan plaatsvindt.
Let op: dit geldt alleen voor een intake te Nieuwegein. 

Keuze 3: Zelfhulpkeuze. De schriftelijke kennis aanschaffen, daarmee eerst gaan proberen uzelf te helpen
bij het oefenen, of als uiterst waardevolle toevoeging bij de hulp die u elders krijgt.

Deze keuze is een goede mogelijkheid voor mensen die ondanks hun fobie toch nog voldoende lef hebben om zelfstandig de niet al te moeilijke confrontaties aan te gaan met de situaties of plekken waar de fobie opspeelt, en in staat blijken te zijn zichzelf met die veelheid aan nieuwe kennis aan te sturen ondanks de spanning. En zo gaandeweg te ervaren dat het werkt, en zo steeds meer vorderingen te kunnen gaan maken.
Mocht dit toch blijven steken, dan kunt u altijd nog desgewenst een beperkte intake met ons afspreken. Daarin informeren wij naar uw precieze verhaal en gaan wij daarop in, maar herhalen wij niet het algemene uitgebreide verhaal dat u al kent. Zodat er van de 2½ uur veel meer tijd voor het werk achter het stuur overblijft.
Financieel geldt hetzelfde als hierboven onder keuze 2 het geval is!

Let op: na het verzenden van uw bestelling met de Verzendknop ziet u de link van iDEAL, waarmee u direct betalen kunt.
Ook ontvangt u een emailbevestiging met daarin nogmaals de link naar iDEAL, die u gebruiken kunt als u niet direct al de link op de website heeft gebruikt.  Check ook uw SPAM-map s.v.p.!
Nadat u iDEAL gekozen heeft en daarna de bank, komt u in de beveiligde omgeving van iDEAL terecht via betaalprovider Mollie.
Uw bestelling wordt niet eerder geleverd dan na betaling.

Problemen met bestellen:
bel op werkdagen 9.00 – 20.00 uur en spreek bij afwezigheid s.v.p. duidelijk in op: 06-57335594 of 06-55120854

BESTELLEN – KLIK HIER

Hierbij bestel ik de unieke zeer uitgebreide documentatie voor € 89,00

met gedurende 1 jaar na aanschaf het recht van € 30,– reductie op de intake (reductie niet voor Haarlem).

BESTELLEN – KLIK HIER

Combinatie Fobische rijangst & Hoogtevrees bestellen voor € 125,00

met gedurende 1 jaar na aanschaf het recht van € 30,– reductie op de intake (reductie niet voor Haarlem).

Uw recht van teruggave binnen de in de Algemene Voorwaarden genoemde termijn van 14 dagen vervalt indien het zegel van de verzendenveloppe verbroken is. U heeft dan kennis kunnen nemen van de bijzondere inhoud en/of die kunnen kopiëren en heeft daarmee de koop definitief aanvaard.  

Indien de gids bij verzending zodanig beschadigd is dat u deze niet wilt accepteren sturen wij u geheel kosteloos een nieuw exemplaar toe. 

In alle gevallen gelieve dit eerst te melden via ons contactformulier, waarna wij u vertellen hoe te handelen.