Terug

 

Uw recht van teruggave binnen de in de Algemene Voorwaarden genoemde termijn van 14 dagen vervalt indien het zegel van de verzendenveloppe verbroken is. U heeft dan kennis kunnen nemen van de bijzondere inhoud en/of die kunnen kopiëren en heeft daarmee de koop definitief aanvaard.

 

Indien u geen gebruik maakt van uw recht om binnen 6 maanden aan Jan Voerman vragen te stellen geeft dat geen recht op restitutie van (een deel van) de betaalde prijs.

 

Indien de gids bij verzending zodanig beschadigd is dat u deze niet wilt accepteren sturen wij u geheel kosteloos een nieuw exemplaar toe.

 

In alle gevallen gelieve dit eerst te melden via ons contactformulier, waarna wij u vertellen hoe te handelen.

 

 

Your right to have your money returned within the 14 days mentioned in the General Conditions becomes invalid if the seal of the plastic sealbag is broken. This means you could have then had the opportunity to take cognizance of the special content and/or copy it so this indicates a definite acceptance of the sale.

 

If you do not make use of your right to ask Jan Voerman any questions within 6 months you are not entitled to any refund of or part of the paid price.

 

 

Should the guide be damaged during postage and you choose not to accept it in its damaged state, we will send you a new copy without any additional charge.

 

In all cases be sure to report this to us first via our contact form after which we will tell you how to proceed.

 

 

Ihr Recht auf Rückerstattung der Zahlung innerhalb der in den Allgemeinen Bedingungen genannten Frist von 14 Tagen entfällt, wenn das Siegel auf dem plastic Siegelumschlag gebrochen ist. Sie haben in dem Fall den besonderen Inhalt zur Kenntnis nehmen, beziehungsweise kopieren können und haben damit den Kauf endgültig bestätigt.

 

Wenn Sie Ihr Recht, Jan Voerman innerhalb von 6 Monaten Fragen zu stellen, nicht wahrnehmen, werden Sie kein Recht auf (teilweise) Rückerstattung des Kaufpreises beanspruchen können.

 

Wenn der Selbsthilfe-Führer beim Versand dermaßen beschädigt worden ist, dass Sie diesen nicht akzeptieren wollen, erhalten Sie kostenlos ein neues Exemplar zugesendet.

 

In allen Fällen melden Sie uns dies bitte per Kontaktformular; danach werden wir Ihnen mitteilen wie Sie weiter vorgehen sollten

 

 

 

 

 

Terug