Terug

 

PRIVACY VERKLARING
Drs. Nayim Gonul erkent dat de persoonsgegevens van klanten die de webshop raadplegen belangrijk is en gaat daarom zeer zorgvuldig met deze informatie om. We behandelen alle persoonsgegevens met de grootst mogelijk zorg en maken het in geen enkel geval beschikbaar voor derden.
Wij respecteren de privacy van alle gebruikers van onze webshop en zorgen ervoor dat de persoonlijke informatie die u aan ons doorgeeft bij het bestelproces of bij persoonlijk (email)contact vertrouwelijk wordt behandeld. Om u echter een goede en persoonlijke service te kunnen bieden, hebben wij enkele gegevens van u nodig.

Uw gegevens worden niet verkocht of aan derden doorgegeven.
Wij verkopen en/of verstrekken uw gegevens onder geen enkele voorwaarde aan derden en zullen uw gegevens, zoals Naam, Adres en Woonplaats (N.A.W.) uitsluitend aan onze vervoerder ter beschikking stellen teneinde uw bestelling te kunnen bezorgen.
Onze medewerkers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP)
Wij conformeren ons aan de WBP. Alle gegevens die u aan ons verstrekt, worden niet opgenomen in een bestand.

Beveiliging gegevens
Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte gegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Verantwoordelijkheden voor klanten
Onze website kan mogelijk links naar andere websites anders dan de websites van Jan Voerman bevatten. Bent u geïnteresseerd in de gedragscodes van deze websites m.b.t. de behandeling van persoonsgegevens, controleert u deze dan op de betreffende websites zelf. Wij zijn niet aansprakelijk voor persoonsgegevens die buiten onze website worden ingevoerd.

!

 

 

Terug